Jak funguje automatické prodloužení (prolongace) smlouvy?

19. 07. 2022 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak funguje automatické prodloužení (prolongace) smlouvy?

Máte u svého dodavatele energií smlouvu na dobu určitou? Člověk by měl pocit, že mu dá v takovém případě dodavatel pár měsíců před koncem závazku vědět, že je na čase dohodnout se na nových podmínkách. Je ale možné, že se nic takového nestane, dodavatel konec smlouvy zamlčí a ta se automaticky prodlouží za jiných podmínek. 

Jak to funguje?

Řekněme, že jste s dodavatelem podepsali smlouvu na 2 roky s automatickým prodloužením. Ta vám standardně běží, vy odebíráte energie a o nic se nestaráte. V momentě, kdy by smlouva měla vypršet, se ovšem automaticky o další dva roky prodlouží. Zcela bez skrupulí.

V některých případech se smlouva automaticky prodlouží, závazek se ale změní na dobu neurčitou. To znamená, že lze smlouvu kdykoliv bezplatně ukončit a změnit dodavatele bez sankcí

V čem je háček?

Smlouvy na dobu určitou v sobě mají datum, ke kterému dohoda s dodavatelem končí. V případě, že by se závazek automaticky neprodloužil, by vám v daný den přestala světla svítit, televize hrát a topení topit.
 

Dodavatelé tvrdí, že bez automatického prodloužení by po vypršení smlouvy většina odběratelů upadla do černého odběru. Automatické prodloužení smluv ale slouží často k polapení zákazníka. Pokud se totiž rozhodnete odejít od svého stávajícího dodavatele, musíte mu oznámit, že nesouhlasíte s dalším automatickým prodloužením smlouvy
 

To je ale nutné udělat v určitém období a ze smlouvy často není na první dobrou jasné, do kdy nejpozději se musíte ozvat. Dodavatelé totiž mimo jiné rozlišují, jestli se datum, ke kterému smlouva vyprší, počítá ode dne, kdy jste ji podepsali nebo teprve ode dne, kdy jste začali odebírat energie.

automatická prolongace smlouvy


I takto může vypadat poznámka ve smlouvě, ze které vyplývá, že máte pouze jeden konkrétní měsíc na odvolání automatického prodloužení smlouvy. Pokud se ve stanovené době neozvete, pak se smlouva prodlouží na 5 let. Jelikož se navíc jedná o závazek na dobu určitou, je velmi obtížné odejít od dodavatele, aniž by vám naúčtoval tučný poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy.

Výpovědní lhůta je standardně dlouhá 3 měsíce, liší se ale produkt od produktu. Někdy může být klidně jen 40 dní, jindy je zase delší než 5 měsíců.

  
Pomůžeme vám najít výpovědní lhůtu ve smlouvě


Nechci, aby se mi smlouva automaticky prodloužila

Vezměte si k ruce smlouvu s vaším dodavatelem a najděte odstavec o automatickém prodloužení smlouvy. Obvykle se schovává ve všeobecných podmínkách v kapitole o ukončení dodávky. 

Jestliže nemůžete najít smlouvu, nebo v ní nevidíte zmíněný odstavec, pak se obraťte na svého dodavatele. Ten má ze zákona povinnost vám dát pravdivé a úplné informace potřebné k bezplatné změně dodavatele. Pokud se zdráhá, odvolejte se na příslušné paragrafy v Energetickém zákoně. [1]

Zjistěte, do kdy musíte vyjádřit svůj nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy. Nesouhlas zašlete písemně a včas na adresu dodavatele a od dopisu si schovejte podací lístek. Pro jistotu.

Najděte si nového dodavatele a svou situaci mu vysvětlete. Smlouvu s ním musíte uzavřít tak, aby okamžitě navazovala na tu starou a vy tedy neriskovali, že budete energie odebírat načerno. 

Info

Od smlouvy se závazkem na dobu určitou můžete bezplatně odstoupit v momentě, kdy váš dodavatel mění smluvní podmínky nebo zdražuje.

 

Co bude dál?

S automatickým prodlužováním na roky a roky dopředu by brzy mělo být amen. Novela energetického zákona totiž stanovuje maximální délku smluv na dobu určitou – 36 měsíců. Jakmile tyto 3 roky uplynou, změní se smlouva v závazek na dobu neurčitou, tudíž bude možné ji kdykoliv ukončit zcela bez poplatků.


[1] V případě elektřiny se můžete odvolat na Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 30 odst. 2 písm. n), v případě plynu na Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 61 odst. 2 písm. p).

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Smlouva s dodavatelem energií Předčasné ukončení smlouvy Automatická prolongace smlouvy Smlouva na dobu určitou