Jak přepočítat spotřebu plynu z m³ na kWh?

Jak přepočítat spotřebu plynu z m³ na kWh?

Od roku 2001 se k vypočítání spotřeby, a tedy i konečné ceny za plyn, používá kilowatthodina (kWh) místo metrů krychlových (m³, kubík). Počet odebraných kWh totiž přesněji odráží, kolik energie jste skutečně spotřebovali. 

převod spotřeby z m3 na kwh plyn

Většina plynoměrů ale měří v metrech krychlových, dodavatel proto při vystavování faktury musí přepočítat spotřebu z m³ na kWh. K tomu potřebuje znát objemový koeficient, spalné teplo vašeho plynu a samozřejmě počet odebraných kubíků.

Spotřebu mu nahlásí distributor, který u vás doma provedl odečet

Zemní plyn mění svůj objem v závislosti na okolní teplotě a tlaku. Pokud máte například chatu vysoko v zasněžených horách, pak bude mít místní plyn o malounko jiný objem než u vás doma v teplém údolí. Objemový koeficient, který se obvykle téměř rovná 1, slouží k odstranění této odchylky. Dodavatel vynásobí spotřebu koeficientem a vyrovná tak rozdíl, který vznikl někde mezi plynárnou a vaším plynoměrem.

Spalné teplo určuje, kolik tepla získáte spálením jednoho kubíku. Odvíjí se tedy od jakosti zemního plynu. Čím kvalitnější plyn, tím vyšší spalné teplo a více spotřebované energie. Spalné teplo se pohybuje většinou kolem 10,7 kWh/m³.

INFO

Zatímco v případě výhřevnosti se předpokládá, že se voda obsažená v zemním plynu při spalování změní v páru a tím to pro ni hasne, u spalného tepla se počítá, že pára zkondenzuje a zkapalní.

O
Ondřej is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Omlouváme se že nemůžeme býti nápomocni. Pomozte nám, prosím, vylepšit tento článek vaší zpětnou vazbou.
Plyn Spalné teplo Objemový koeficient Převod spotřeby plynu