Novela energetického zákona: Bude konečně na trhu s energiemi klid?

Už je to 15 let, co si domácnosti mohou vybírat, od jakého dodavatele chtějí odebírat elektřinu a plyn. Takzvaná liberalizace trhu s energiemi sice vytvořila žádoucí konkurenční prostředí, pro nedostatečný dohled a velmi malou regulaci začal rychle trh s elektřinou a plynem připomínat divoký západ. Letos by však měl nastolit řád nový šerif – novela energetického zákona.

Novela upravuje především nejhorší smluvní kličky a chytáky, mezi které patří například uzavírání smluv po telefonu, automatická prolongace smluv nebo příliš složité vypovězení plné moci. Co by tedy mohla přinést novela energetického zákona, pokud ji vláda schválí?
 

Dodavatelé energií musí mluvit srozumitelnou řečí

Už žádné nepřehledné a zbytečně složité ceníky. Dodavatelé energií budou mít povinnost uvádět na svých webových stránkách přehledně a srozumitelně, kolik u nich za elektřinu a plyn zaplatíte. 

Přehlednější trh s energiemi

Nemělo by ale zůstat jen u ceníků. Jelikož si spousta lidí neustále pletla E.ON Distribuce, společnost spravující elektrickou síť a plynovod na určitém území ČR, s dodavatelem E.ON, který domácnostem elektřinu a plyn prodává, rozhodl se distributor k 1. 1. 2021 přejmenovat na EG.D.

  

Bezplatné odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu

Vetřel se vám do bytu podomní prodejce a vy mu pod nátlakem podepsali smlouvu? Jelikož byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele, ze zákona máte právo bezplatně od smlouvy odstoupit ještě 14 dní od podpisu. 

Co když jste ale smlouvu jen odkývali do telefonu prodejci, který sedí na pobočce, tedy v obchodních prostorech? Tuto nejasnost zákona by měla upřesnit novela.

Nově by tedy mělo být možné odstoupit od smlouvy bez sankcí do 14 dní od podpisu, pokud byla smlouva uzavřena na dálku (po telefonu nebo třeba na internetu) nebo mimo obchodní prostory dodavatele (například u vás doma).

INFO

Navštívil vás podomní prodejce? Přečtěte si návod, jak odstoupit od smlouvy bez sankcí.


Bezplatná výpověď smlouvy, kterou za vás podepsal zprostředkovatel

V posledních letech se roztrhl pytel s tzv. aukcemi energií. V případě aukcí se více domácností dohodne se zprostředkovatelem, který následně „draží“ jejich společný zájem o levnější elektřinu a plyn. Dodavatelé energií se v aukci snaží domácnosti „vydražit“, dávají zprostředkovali výhodné cenové nabídky a přetahují se o možnost domácnostem prodávat energie. Kdo nabídne nejnižší cenu, vyhrál. Zprostředkovatel aukce podepíše za domácnosti s dodavatelem smlouvu a je hotovo.

Co když se vám ale nelíbí dodavatel, který aukci vyhrál? Standardně následuje zdlouhavé handrkování, které často nikam nevede. Díky novele by mělo být ale nově možné bezplatně vypovědět smlouvu, kterou za vás uzavřel zprostředkovatel

INFO

Smlouvu můžete vypovědět ještě 15 dní poté, co jste začali odebírat energie od nového dodavatele. Výpovědní lhůta trvá dalších 15 dnů a začíná běžet na začátku měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. V případě, že dodavatel přijal vaši výpověď v lednu, 15denní výpovědní lhůta odstartuje 1. února.


Omezená automatická prolongace smlouvy

Pokud máte smlouvu na dobu určitou, často v ní najdete poznámku, že se ke konci závazku automaticky prodlouží o dalších pár let. Nechcete, aby se smlouva obnovila? Máte 2 možnosti – dát dodavateli včas vědět, že o prolongaci nestojíte, nebo vypovědět smlouvu. 

První možnost zdánlivě nabízí jednoduché řešení. Zdánlivě. Ze smlouvy je totiž často téměř nemožné vyluštit, do kdy nejpozději se musíte dodavateli ozvat. Není proto neobvyklé, že se první možnost zkrátka propásne

Nově bude ale pro všechny smlouvy jednotná a přesně stanovená lhůta pro zaslání výpovědi. Aby se smlouva automaticky neprodloužila, postačí zaslat dodavateli výpověď nejpozději do 20. dne před termínem prolongace

Druhá možnost, tj. vypovědět smlouvu mimo stanovený termín, se zase může pořádně prodražit za předčasné vypovězení smlouvy na dobu určitou se totiž většinou platí tučné sankce. 

V novele energetického zákona bude ale nově stanovena maximální délka smluv na dobu určitou – 36 měsíců. Jakmile tyto 3 roky uplynou, změní se smlouva v závazek na dobu neurčitou, který můžete kdykoliv ukončit bezplatně.
 

Bezplatné ukončení smlouvy při stěhování

Stěhujete se nebo třeba prodáváte byt? Pro některé dodavatele to není dostatečný důvod pro předčasné ukončení smlouvy. Mohou po vás tedy chtít zaplatit pokutu. 

Díky novele budete mít ze zákona právo vypovědět při stěhování smlouvu bez sankcíVýpovědní lhůta dělá v takovém případě 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Pokud tedy dostane dodavatel vaši výpověď 20. února, 15denní výpovědní lhůta se rozeběhne až 1. března.
 

Přísnější pravidla pro zprostředkovatele

Energetický regulační úřad (ERÚ) by měl v budoucnosti provozovat registr zprostředkovatelů, do kterého se bude zprostředkovatel mít možnost zaregistrovat jen v případě, že splňuje podmínku praxe, vzdělání a bezúhonnosti. Tím by se měl významně zmenšit počet zprostředkovatelů na trhu. Aktuálně může totiž tuto roli vykonávat téměř kdokoliv. 

V posledních letech se bohužel stává, že se nekalí podomní prodejci vydávají za zaměstnance místního distributora nebo přímo ERÚ. Zprostředkovatelé budou mít proto za zákona povinnost se vždy jako zprostředkovatel představit, prokázat se osvědčením a uvést svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, případně i registrační číslo.  

Porušení nových pravidel může být potrestáno pokutou až 15 milionů korun.

INFO

Jestliže se někdo u vašich dveří představí jako zaměstnanec ERÚ, distributora energií nebo známého dodavatele, ověřte si okamžitě u dané společnosti, že mluví pravdu. Buďte obezřetní. ERÚ například do terénu téměř nikdy své zaměstnance nevysílá. Nikomu nemusíte ukazovat své vyúčtování za energie, pokud sami nechcete.

 

Srozumitelné smlouvy o zprostředkování a omezená plná moc

Novela také stanovuje, jak přesně má vypadat smlouva o zprostředkování, která by měla obsahovat například informaci, jestli konečná smlouva s dodavatelem bude na dobu určitou nebo neurčitou a kolik jste maximálně ochotni za energie zaplatit. Smlouvu o zprostředkování vám bude navíc zprostředkovatel povinen předat v papírové podobě, vše budete mít tedy černé na bílém. Omezit by se tak měly například situace, kdy v energetické aukci „vyhrál“ dodavatel s cenou, která ani zdaleka neodpovídala ceně naslibované provozovatelem aukce. Smlouvu o zprostředkování bude navíc možné kdykoliv bez postihu vypovědět

Pokud vám má někdo další zařídit změnu dodavatele, potřebuje od vás plnou moc. Standardní je pak plná moc omezená na pár měsíců, v nejlepším případě ještě určena jen na jednu změnu dodavatele. Někteří nekalí zprostředkovatelé ovšem vyžadovali neomezenou plnou moc. Ta jim umožňovala podepisovat smlouvy s novým dodavatelem téměř ob den. Plná moc by proto měla být omezena na 6 měsíců a bude ji možné kdykoliv bezplatně odvolat.